Translation status

624 Strings 100% Translate
2,764 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Distribution This component is linked to the Silence/Silence-Android repository. GPL-3.0 Translate

Translation Information

Project website https://silence.im
Instructions for translators

https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/blob/master/CONTRIBUTING.md#translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 8c3c75b9
verdulo authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.silence.dev/git/silence/silence-android/
Filemaskres/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileres/values/strings.xml
Translation file res/values-af/strings.xml
None

Committed changes

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Committed changes 2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Automatically delete older messages once a conversation exceeds a specified length
Wis outomaties ouer boodskappe sodra ’n gesprek 'n bepaalde lengte bereik
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Display a notification when a delivery report is received
Vertoon ’n kennisgewing met die ontvangs van 'n afleweringsverslag
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Export a plaintext backup compatible with 'SMS Backup & Restore' to storage
Voer 'n ongeïnkripteerde rugsteun wat versoenbaar is met “SMS Backup & Restore” na geheue uit
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Received message with unknown identity key. Tap to process and display.
’n Boodskap met 'n onbekende identiteitssleutel is ontvang. Tik om te verwerk en te vertoon.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

The exchange message you got came from a version of Silence that is too outdated to communicate with your version. You must send it manually to start a secure session. Tap to send a key exchange message.
The uitruilboodskap wat u ontvang het is afkomstig van ’n verouderde weergawe van Stilte wat nie met u weergawe kan kommunikeer nie. U moet die boodskap handmatig versend om 'n sekure sessie te loods. Tik om die sleuteluitruilboodskap te versend.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Import a plaintext backup file. Compatible with 'SMS Backup & Restore.'
Voer ’n ongeïnkripteerde rugsteundokument in. Een wat versoenbaar is met “SMS Backup & Restore.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Delivery reports allow you to know if and when your recipient had received your messages. Some mobile networks charge additional fee.
Afleweringsverslae stel u in staat om te weet wanneer u ontvanger u boodskappe ontvang het. Sommige netwerke hef 'n addisionele fooi.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

If you enjoy using this app, please take a moment to help us by rating it.
Indien u die gebruik van die toep geniet, neem asseblief 'n oomblik en help ons deur 'n resensie te loods.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Always ask for SIM card
Vra altyd vir ’n SIM -kaart
2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 624 2,764 18,054
Translated 100% 624 2,764 18,054
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 8, 2021, 12:55 p.m.
Last author ovginkel

Activity in last 30 days

Activity in last year