Translation status

3 Strings 100% Translate
169 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Silence-Android GPL-3.0 Translate

Translation Information

Project website https://silence.im
Instructions for translators

https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/blob/master/CONTRIBUTING.md#translations

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Esperanto) 8c3c75b9
verdulo authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.silence.dev/git/silence/silence-android/
Filemaskres/values-*/distribution-strings.xml
Monolingual base language fileres/values/distribution-strings.xml
Translation file res/values-af/distribution-strings.xml
None

Committed changes

Silence / DistributionAfrikaans

Committed changes 2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends. Using Silence, you can send SMS messages and share media or attachments with complete privacy. Features: * Easy. Silence works like any other SMS application. There's nothing to sign up for and no new service your friends need to join. * Reliable. Silence communicates using encrypted SMS messages. No servers or internet connection required. * Private. Silence provides end-to-end encryption for your messages using the painstakingly engineered Signal encryption protocol. * Safe. All messages are encrypted locally, so if your phone is lost or stolen, your messages are protected. * Open Source. Silence is Free and Open Source, enabling anyone to verify its security by auditing the code. Please file any bugs, issues, or feature requests at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues The source code can be found at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android More details: https://silence.im Privacy policy: https://silence.im/privacy
Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid te beskerm terwyl u met vriende kommunikeerydens kommunikasie met vriende. Met ingebruikneming van Stilte kan u SMS boodskappe en media versend met volledige privaatheid.
Eienskappe:
* Eenvoudig. Stilte werk soos enige ander SMS toepassing. Daar is geen inteken of nuwe diens waarby u of u vriende hoef aan te sluit nie.
* Betroubaar. Stilte kommunikeer deur geïnkripteerde SMS boodskappe. Geen eksterne bedieners of internetverbinding word vereis nie.
* Privaat. Stilte verskaf end-tot-end enkripsie vir u boodskappe deur die deeglik ontwikkelde Signal enkripsie protokol.
* Veilig. Alle boodskappe word op die toestel geïnkripteer, so selfs al raak die toestel verlore of word dit gesteel, bly boodskappe beskermd.
* Oopbron. Stilte is Gratis en Oopbron wat enigiemand in staat stel om die sekuriteit daarvan te bevestig deur die kode te oudit. Dui asseblief enige goggas, frustrasies of eienskap navrae aan by: https://github.com.silence.dev/SilenceIM/Silence-Android/issues
Die bronkode is beskikbaar by: https://github.com.silence.dev/SilenceIM/Silence -Android
Meer besionderhede: https://silence.im
Privaatheidsbeleid: https://silence.im/privacy
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends.
Stilte is 'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid te beskerm terwyl u met vriende kommunikeerydens kommunikasie met vriende.
2 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Encrypted SMS/MMS conversations made easy!
Geïnkripteerde SMS/MMS boodskappe maklik gemaaksonder nonsens!
2 years ago
None

Committed changes

Silence / DistributionAfrikaans

Committed changes 3 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends. Using Silence, you can send SMS messages and share media or attachments with complete privacy. Features: * Easy. Silence works like any other SMS application. There's nothing to sign up for and no new service your friends need to join. * Reliable. Silence communicates using encrypted SMS messages. No servers or internet connection required. * Private. Silence provides end-to-end encryption for your messages using the painstakingly engineered Signal encryption protocol. * Safe. All messages are encrypted locally, so if your phone is lost or stolen, your messages are protected. * Open Source. Silence is Free and Open Source, enabling anyone to verify its security by auditing the code. Please file any bugs, issues, or feature requests at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues The source code can be found at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android More details: https://silence.im Privacy policy: https://silence.im/privacy
Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid te beskerm terwyl u met vriende kommunikeer. Met ingebruikneming van Stilte kan u SMS boodskappe en media versend met volledige privaatheid. Eienskappe: * Eenvoudig. Stilte werk soos enige ander SMS toepassing. Daar is geen inteken of nuwe diens waarby u of u vriende hoef aan te sluit nie. * Betroubaar. Stilte kommunikeer deur geïnkripteerde SMS boodskappe. Geen. eksterne bedieners of internetverbinding word vereis nie. * Privaat. Stilte verskaf end-tot-end enkripsie vir u boodskappe deur die deeglik ontwikkelde Signal enkripsie protokol. * Veilig. Alle boodskappe word op die toestel geïnkripteer, so selfs al raak die toestel verlore of word gesteel, bly boodskappe beskermd. * Oopbron. Stilte is Gratis en Oopbron wat enigiemand in staat stel om die sekuriteit daarvan te bevestig deur die kode te oudit. Dui asseblief enige goggas, frustrasies of eienskap navrae aan by: https://github.com/SilenceIM/Silence/issues Die bronkode is beskikbaar by: https://github.com/SilenceIM/Silence Meer besinderhede: https://silence.im Privaatheidsbeleid: https://silence.im/privacy
3 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends. Using Silence, you can send SMS messages and share media or attachments with complete privacy. Features: * Easy. Silence works like any other SMS application. There's nothing to sign up for and no new service your friends need to join. * Reliable. Silence communicates using encrypted SMS messages. No servers or internet connection required. * Private. Silence provides end-to-end encryption for your messages using the painstakingly engineered Signal encryption protocol. * Safe. All messages are encrypted locally, so if your phone is lost or stolen, your messages are protected. * Open Source. Silence is Free and Open Source, enabling anyone to verify its security by auditing the code. Please file any bugs, issues, or feature requests at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues The source code can be found at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android More details: https://silence.im Privacy policy: https://silence.im/privacy
Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid te beskerm terwyl u met vriende kommunikeer. Met ingebruikneming van Stilte kan u SMS boodskappe en media versend met volledige privaatheid. Eienskappe: * Eenvoudig. Stilte werk soos enige ander SMS toepassing. Daar is geen inteken of nuwe diens waarby u of u vriende hoef aan te sluit nie. * Betroubaar. Stilte kommunikeer deur geïnkripteerde SMS boodskappe. Geen.eksterne bedieners of internetverbinding word vereis nie. * Privaat. Stilte verskaf end-tot-end enkripsie vir u boodskappe deur die deeglik ontwikkelde Signal enkripsie protokol. * Veilig. Alle boodskappe word op die toestel geïnkripteer, so selfs al raak die toestel verlore of word gesteel, bly boodskappe beskermd. * Oopbron. Stilte is Gratis en Oopbron wat enigiemand in staat stel om die sekuriteit daarvan te bevestig deur die kode te oudit. Dui asseblief enige goggas, frustrasies of eienskap navrae aan by: https://github.com/SilenceIM/Silence/issues Die bronkode is beskikbaar by: https://github.com/SilenceIM/Silence Meer besinderhede: https://silence.im Privaatheidsbeleid: https://silence.im/privacy
3 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends.
Stilte is 'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid te beskerm terwyl u met vriende kommunikeer.
3 years ago
None

Committed changes

Silence / DistributionAfrikaans

Committed changes 4 years ago
ovginkel

Translation changed

Silence / DistributionAfrikaans

Silence is an SMS/MMS application that allows you to protect your privacy while communicating with friends. Using Silence, you can send SMS messages and share media or attachments with complete privacy. Features: * Easy. Silence works like any other SMS application. There's nothing to sign up for and no new service your friends need to join. * Reliable. Silence communicates using encrypted SMS messages. No servers or internet connection required. * Private. Silence provides end-to-end encryption for your messages using the painstakingly engineered Signal encryption protocol. * Safe. All messages are encrypted locally, so if your phone is lost or stolen, your messages are protected. * Open Source. Silence is Free and Open Source, enabling anyone to verify its security by auditing the code. Please file any bugs, issues, or feature requests at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android/issues The source code can be found at: https://git.silence.dev/Silence/Silence-Android More details: https://silence.im Privacy policy: https://silence.im/privacy
Stilte is \'n SMS/MMS toepassing wat u in staat stel om u privaatheid beskerm terwyl u met vriende kommunikeer. Met ingebruikneming van Stilte kan u SMS boodskappe en media versend met volledige privaatheid. Eienskappe: * Eenvoudig. Stilte werk soos enige ander SMS toepassing. Daar is geen inteken of nuwe diens waarby u of u vriende hoef aan te sluit nie. * Betroubaar. Stilte kommunikeer deur geïnkripteerde SMS boodskappe. Geen.eksterne bedieners of internetverbinding word vereis nie. * Privaat. Stilte verskaf end-tot-end enkripsie vir u boodskappe deur die deeglik ontwikkelde Signal enkripsie protokol. * Veilig. Alle boodskappe word op die toestel geïnkripteer, so selfs al raak die toestel verlore of word gesteel, bly boodskappe beskermd. * Oopbron. Stilte is Gratis en Oopbron wat enigiemand in staat stel om die sekuriteit daarvan te bevestig deur die kode te oudit. Dui asseblief enige goggas, frustrasies of eienskap navrae aan by: https://github.com/SilenceIM/Silence/issues Die bronkode is beskikbaar by: https://github.com/SilenceIM/Silence Meer besinderhede: https://silence.im Privaatheidsbeleid: https://silence.im/privacy
4 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 169 1,214
Translated 100% 3 169 1,214
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 8, 2021, 12:26 p.m.
Last author ovginkel

Activity in last 30 days

Activity in last year