Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Silence 99% Browse
Language code af
Text direction Left to right
Plural: Default plural 2 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
None

Committed changes

Silence / DistributionAfrikaans

Committed changes a year ago
None

Committed changes

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Committed changes a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Automatically delete older messages once a conversation exceeds a specified length
Wis outomaties ouer boodskappe sodra ’n gesprek 'n bepaalde lengte bereik
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Display a notification when a delivery report is received
Vertoon ’n kennisgewing met die ontvangs van 'n afleweringsverslag
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Export a plaintext backup compatible with 'SMS Backup & Restore' to storage
Voer 'n ongeïnkripteerde rugsteun wat versoenbaar is met “SMS Backup & Restore” na geheue uit
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Received message with unknown identity key. Tap to process and display.
’n Boodskap met 'n onbekende identiteitssleutel is ontvang. Tik om te verwerk en te vertoon.
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

The exchange message you got came from a version of Silence that is too outdated to communicate with your version. You must send it manually to start a secure session. Tap to send a key exchange message.
The uitruilboodskap wat u ontvang het is afkomstig van ’n verouderde weergawe van Stilte wat nie met u weergawe kan kommunikeer nie. U moet die boodskap handmatig versend om 'n sekure sessie te loods. Tik om die sleuteluitruilboodskap te versend.
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Import a plaintext backup file. Compatible with 'SMS Backup & Restore.'
Voer ’n ongeïnkripteerde rugsteundokument in. Een wat versoenbaar is met “SMS Backup & Restore.
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

Delivery reports allow you to know if and when your recipient had received your messages. Some mobile networks charge additional fee.
Afleweringsverslae stel u in staat om te weet wanneer u ontvanger u boodskappe ontvang het. Sommige netwerke hef 'n addisionele fooi.
a year ago
ovginkel

Translation changed

Silence / Silence-AndroidAfrikaans

If you enjoy using this app, please take a moment to help us by rating it.
Indien u die gebruik van die toep geniet, neem asseblief 'n oomblik en help ons deur 'n resensie te loods.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.